หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ลงทะเบียน รับเกียรติบัตร งานเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา...

ลงทะเบียน รับเกียรติบัตร งานเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดย มจร.ร่วมกับ สำนักงาน ปปช.

ลงทะเบียน รับเกียรติบัตร งานเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ ๑ การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดย มจร.ร่วมกับ สำนักงาน ปปช.

875
0
ลงทะเบียน รับเกียรติบัตร งานเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดย มจร.ร่วมกับ สำนักงาน ปปช.
ลงทะเบียน รับเกียรติบัตร งานเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดย มจร.ร่วมกับ สำนักงาน ปปช.

ลงทะเบียน รับเกียรติบัตร งานเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ ๑
การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดย มจร.ร่วมกับ สำนักงาน ปปช.

หัวข้อ “โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๑
โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไสน์ (Appication Zoom)”

ลงทะเบียน รับเกียรติบัตร งานเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ การประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา: Anti-Corruption Education วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดย มจร.ร่วมกับ สำนักงาน ปปช.

มีวุฒิบัตร สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เข้าร่วมประชุม Zoom Meeting ID: 9779933546
Link : https://zoom.us/j/9779933546

เอกสารการประชุม https://drive.google.com/file/d/11allHJzXGQ_AWWWKmDBhOaRwCGyWwXsG/view?usp=sharing

กำหนดการเสวนา

ข้อมูลทั้งหมด สถิติผู้ลงทะเบียนกำหนดการ แบบประเมิน การรับวุฒิบัตร สามารถติดตามได้ที่ไลน์

หลักธรรมสร้างสังคม
https://lin.ee/UtU53M6

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

บทความก่อนหน้านี้ว19/2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บทความถัดไปกิจกรรมเรียนรู้สิทธิมนุษยชน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.อำเภออุทัย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here