หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ “เทคนิคการใช้ PowerPoint สำหรับครูมืออาชีพ”วันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ “เทคนิคการใช้ PowerPoint สำหรับครูมืออาชีพ”วันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

10
0

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ “เทคนิคการใช้ PowerPoint สำหรับครูมืออาชีพ”วันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มจร.วส.พุทธชินราช ขอเชิญฟังบรรยายผ่านออนไลน์ “เทคนิคการใช้ Powerpoint สำหรับครูมืออาชีพ” โดย อ.ปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร มจร.วข.แพร่ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วส.พุทธชินราช

นิมนต์/เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและประชาชนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ “เทคนิคการใช้ PowerPoint สำหรับครูมืออาชีพ”

ช่องทางการเข้าอบรม

Zoom Meeting Meeting ID : 9103923166
Passcode : 831080
จำกัดผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ รูป/คน

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้เปิดแล้ว!! สมัครโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔
บทความถัดไปดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในด้านการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ 17 กันยายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here