หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ รับสมัครจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Liveworksheets” วันที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสพม.พิษณุโลก...

รับสมัครจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Liveworksheets” วันที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

118
0
รับสมัครจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Liveworksheets” วันที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
รับสมัครจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Liveworksheets” วันที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

รับสมัครจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Liveworksheets” วันที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Liveworksheets” วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Online (Zoom Meeting)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเพื่อรับรหัสเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วยังสามารถรับชมการอบรมฯผ่านทาง YouTube หรือ Facebook ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 

หมายเหตุ คุณครูสังกัด สพม.พิษณุโลก สามารถสแกน QR Code เข้าร่วมกรุ๊ปไลน์ของสหวิทยาเขตที่โรงเรียนของท่านสังกัดอยู่เพื่อสอบถามและรับข้อมูลของการอบรมฯ

รับสมัครจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Liveworksheets” วันที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
รับสมัครจำนวนจำกัด อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Liveworksheets” วันที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

สมัครเข้าอบรมคลิกที่นี่

ที่มา : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
บทความถัดไปลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่ 7 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม วันที่ 31 สิงหาคม 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here