หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ มศว.เปิดรับนักศึกษาโครงการเพชรในตม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

มศว.เปิดรับนักศึกษาโครงการเพชรในตม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

150200
1
มศว.เปิดรับนักศึกษาโครงการเพชรในตม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

มศว.เปิดรับนักศึกษาโครงการเพชรในตม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 2  โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระหว่างวันที่ 6-19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้ผลสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 45 คน

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร – ใบสมัคร

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here