หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ มรภ.ลำปาง เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่อบรม 22 – 30 พฤษภาคม 2563 ได้ชั่วโมง PLC 20 ชั่วโมง

มรภ.ลำปาง เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่อบรม 22 – 30 พฤษภาคม 2563 ได้ชั่วโมง PLC 20 ชั่วโมง

1299
0
มรภ.ลำปาง เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อบรม 22 – 30 พฤษภาคม 2563 ได้ชั่วโมง PLC 20 ชั่วโมง
มรภ.ลำปาง เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อบรม 22 – 30 พฤษภาคม 2563 ได้ชั่วโมง PLC 20 ชั่วโมง

มรภ.ลำปาง เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่อบรม 22 – 30 พฤษภาคม 2563 ได้ชั่วโมง PLC 20 ชั่วโมง

มรภ.ลำปาง เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่อบรม 22 – 30 พฤษภาคม 2563 ได้ชั่วโมง PLC 20 ชั่วโมง 3

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม

  • เป็นผู้สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลำปางและลำพูน
  • โดยขอสงวนสิทธิ์ 1 โรงเรียนส่งผู้เข้าอบรมสาขาวิชาละ 1 ท่านเท่านั้น

การเข้าร่วมอบรม

เป็นหลักสูตรการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับชั่วโมงการอบรมดังนี้ (อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

  • 1. ชั่วโมงการอบรม 20 ชั่วโมง
  • 2. ชั่วโมง PLC 20 ชั่วโมง
มรภ.ลำปาง เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่อบรม 22 – 30 พฤษภาคม 2563 ได้ชั่วโมง PLC 20 ชั่วโมง
มรภ.ลำปาง เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่อบรม 22 – 30 พฤษภาคม 2563 ได้ชั่วโมง PLC 20 ชั่วโมง 4

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หน่วยงานผู้จัด

  • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.lpru.ac.th/pisalpru/

บทความก่อนหน้านี้มรภ.กำแพงเพชร เปิด อบรมออนไลน์การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วันที่ 2-9 พ.ค. 63
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้ความเข้าใจ ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่