หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ มรภ.กำแพงเพชร เปิด อบรมออนไลน์การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วันที่ 2-9 พ.ค. 63

มรภ.กำแพงเพชร เปิด อบรมออนไลน์การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วันที่ 2-9 พ.ค. 63

1191
0
มรภ.กำแพงเพชร เปิด อบรมออนไลน์การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วันที่ 2-9 พ.ค. 63
มรภ.กำแพงเพชร เปิด อบรมออนไลน์การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วันที่ 2-9 พ.ค. 63

มรภ.กำแพงเพชร เปิด อบรมออนไลน์การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วันที่ 2-9 พ.ค. 63 เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ บัดนี้ – 25 เมษายน 2563 เปิดอบรม 3 หลักสูตร รวม 6 รุ่น

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท .) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่และจะดําเนินการจัดอบรมระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ วิทยาการคํานวณ(คอมพิวเตอร์) และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรับผิดชอบในการอบรมครั้งนี้ในเขตพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก โดยกำหนดจัดในวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2563

มรภ.กำแพงเพชร เปิด อบรมออนไลน์การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วันที่ 2-9 พ.ค. 63
มรภ.กำแพงเพชร เปิด อบรมออนไลน์การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สําหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วันที่ 2-9 พ.ค. 63 2

สมัครเข้าอบรมที่นี่

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 
08 1141 3667
Facebook : Yupadee Panarach

บทความก่อนหน้านี้ทดสอบออนไลน์ ทักษะความเข้าใจและใช้ดิจิทัล Digital Literacy ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร ไม่ต้องรอเมล์ รับทางไลน์
บทความถัดไปมรภ.ลำปาง เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่อบรม 22 – 30 พฤษภาคม 2563 ได้ชั่วโมง PLC 20 ชั่วโมง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่