หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ พว.ขอเชิญครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม ฟรี !!! โครงการ เทคนิคการสอนแยกตามรายวิชา “คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาฯ”ผ่านระบบ Online Meeting โดยใช้โปรแกรม ZOOM

พว.ขอเชิญครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม ฟรี !!! โครงการ เทคนิคการสอนแยกตามรายวิชา “คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาฯ”ผ่านระบบ Online Meeting โดยใช้โปรแกรม ZOOM

พว.ขอเชิญครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม ฟรี !!! โครงการ เทคนิคการสอนแยกตามรายวิชา "คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาฯ”ผ่านระบบ Online Meeting โดยใช้โปรแกรม ZOOM

6390
0
พว.ขอเชิญครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม ฟรี !!! โครงการ เทคนิคการสอนแยกตามรายวิชา
พว.ขอเชิญครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม ฟรี !!! โครงการ เทคนิคการสอนแยกตามรายวิชา "คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาฯ”ผ่านระบบ Online Meeting โดยใช้โปรแกรม ZOOM

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. ขอเชิญครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม ฟรี !!! โครงการ เทคนิคการสอนแยกตามรายวิชา “คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาฯ”ผ่านระบบ Online Meeting โดยใช้โปรแกรม ZOOM

ระยะเวลาอบรม ห้วงวันที่ 14 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2563

พว.ขอเชิญครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม ฟรี !!! โครงการ เทคนิคการสอนแยกตามรายวิชา "คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาฯ”ผ่านระบบ Online Meeting โดยใช้โปรแกรม ZOOM
พว.ขอเชิญครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม ฟรี !!! โครงการ เทคนิคการสอนแยกตามรายวิชา “คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาฯ”ผ่านระบบ Online Meeting โดยใช้โปรแกรม ZOOM

โครงการอบรม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) หลักสูตร การอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom (Android ดาวน์โหลด Google Play IOS ดาวน์โหลด App Store)
**รับจำนวนจำกัด**

ลงทะเบียนเข้าอบรมคลิกที่นี่


หรือลงทะเบียนได้ที่ QR code และผ่านทาง www.iadth.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางฝ่ายพัฒนาโครงการอบรม
0-2243-8000 ต่อ 5301,5402,6301 

ที่มา : Facebook เพจ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here