หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) ระหว่างวันอังคารที่...

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) ระหว่างวันอังคารที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) ระหว่างวันอังคารที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

351
0
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) ระหว่างวันอังคารที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) ระหว่างวันอังคารที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) ระหว่างวันอังคารที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

รายละเอียดทั่วไป

1. ลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับการคัดเลือกฯ ในฐานะผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวน 2 คน (ลูกเสือ 1 คน และเนตรนารี 1 คน) จะได้เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) 

2. ลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับการคัดเลือกฯ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ จำนวน 4 คน (ลูกเสือ 2 คน และเนตรนารี 2 คน) จะได้เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมงาน

1. ลูกเสือ เนตรนารี อายุระหว่าง 18 – 26 ปี (อ้างอิงจากวันงาน)

2. มีประสบการณ์ทางด้านลูกเสือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี – ดีมาก

4. มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และกล้าแสดงออก

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมงาน

ชั้นตอนที่ 1 : กรอกใบสมัครเข้าร่วมงานชุมนุม (*) สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ทาง คลิกที่นี่ หรือตามภาพที่แนบ

ขั้นตอนที่ 2 : จัดทำประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ทางลูกเสือให้น่าสนใจ (Portfolio) (**) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 3 : จัดทำคลิปวีดีโอ (***) (ความยาว 4-5 นาที) โดยมีหัวข้อคำถาม ดังนี้

(ตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

• Introduce yourself and tell your scout experiences

• Today the Thai scouts suffer huge declines in membership, particularly in a Rover Scout. What is the best way to increase a Rover scout in Thailand? (In your opinion)

• Do you have any idea how to make the scout events more sustainable in a post pandemic?

• Why do you think you will be a good fit for the World Scout Youth Forum?

ขั้นตอนที่ 4 : กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ โดยให้แนบสมัครฯ (*) Portfolio (**) และคลิปวีดีโอ (***) ได้ทาง https://forms.gle/996E9GXto7Ljg3Wx9

***ปิดรับสมัครวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.**

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม ดังลิงค์ที่แนบนี้ คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) ระหว่างวันอังคารที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) ระหว่างวันอังคารที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) ระหว่างวันอังคารที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) ระหว่างวันอังคารที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ 4
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) ระหว่างวันอังคารที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานอภิปรายเยาวชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 14 (14th World Scout Youth Forum) ระหว่างวันอังคารที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook IR Division – NSOT

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.จัดแข่งขัน! สุดยอดเชพนักคิด สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์ (OBEC Young Creative Chef Competition 2021) เปิดรับสมัคร วันที่ 10 – 31 กรกฎาคม 2564
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์จากพื้นโลกสู่อวกาศ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่