หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ หัวข้อ วันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ หัวข้อ วันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

1767
0
กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ หัวข้อ วันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ หัวข้อ วันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ หัวข้อ วันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม มีกิจกรรมดี ๆ มาฝาก เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๑๔ กรกฎาคมของทุกปี โดยในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย เพื่อการสื่อสารความหมายอย่างชัดเจนและงดงามผ่านการประกวดคำขวัญ

กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญ หัวข้อ วันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวด คำขวัญ หัวข้อ “วันภาษาไทย แห่งชาติ” ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

– นักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

๒. ประเภทและการแบ่งระดับการประกวด

๒.๑ การประกวดประเภทเดี่ยว
๒.๒ การประกวด แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
– ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (ป.๑ – ม.๖ หรือ ปวช.)
– ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า (ปริญญาตรี หรือ ปวส.)
– ประชาชนทั่วไป (อายุ ๒๓ ปีขึ้นไป)

๓. หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ

๓.๑ เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด
๓.๒ ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๓.๓ ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม
๓.๔ มีจำนวนคำไม่เกิน ๓๐ คำ
๓.๕ เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยเผยแพร่ หรือปรากฏในสื่ออื่นใดมาก่อน
๓.๖ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน ๑ ชิ้นงาน
๓.๗ ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๓.๘ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๓.๙ คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล หากผลงานไม่ผ่านเกณฑ์

๔. หัวข้อการประกวด

การประกวดคำขวัญ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

**โปรดตรวจสอบข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องก่อนส่งผลงาน**

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

>>ส่งงผลงานคลิกที่นี่<<

ผู้ส่งผลงานจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติโทร ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๑๖ – ๑๗

สามารถติดตามข่าวสารและผลการคัดเลือกได้ทาง Facebook fanpage: วันภาษาไทยแห่งชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๙ ๒๕๑๖ – ๑๗

บทความก่อนหน้านี้“ตรีนุช” ผุดโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ป.4-ป.6 ลดความเหลื่อมล้ำ
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ 80 % ขึ้นไป รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่