หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล โดย กศน.อำเภอเกาะกูด ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล โดย กศน.อำเภอเกาะกูด ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

466
0
ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล โดย กศน.อำเภอเกาะกูด ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์
ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล โดย กศน.อำเภอเกาะกูด ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล โดย กศน.อำเภอเกาะกูด ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

คำชี้แจง :

บทเรียนออนไลน์เรื่องวันฉัตรมงคล ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะกูด จัดทำขึ้นโดย นายสมชาย วงศ์เขียว ตำแหน่ง ครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ให้ท่านศึกษาเนื้อหาความรู้ต่อไปนี้ แล้วทำแบบทดสอบออนไลน์เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ท่านจะได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ :

1.โปรดกรอกที่อยู่อีเมลด้วย gmail เท่านั้น
2. กรอกชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง พร้อมระบุคำนำหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว ด้วย
3. ก่อนกดส่งโปรดตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล โดย กศน.อำเภอเกาะกูด ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์
ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล โดย กศน.อำเภอเกาะกูด ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook เพจ กศน.ตำบล วังตะเคียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here