หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ด่วนอบรมฟรี!! หลักสูตรระบบออนไลน์ 18 หลักสูตร ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เริ่มเปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม...

ด่วนอบรมฟรี!! หลักสูตรระบบออนไลน์ 18 หลักสูตร ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เริ่มเปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทอมร8558ฯ จำกัด

ด่วนอบรมฟรี!! หลักสูตรระบบออนไลน์ ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เริ่มเปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทอมร8558ฯ จำกัด

23072
1
ด่วนอบรมฟรี!! หลักสูตรระบบออนไลน์ 18 หลักสูตร ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เริ่มเปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทอมร8558ฯ จำกัด
ด่วนอบรมฟรี!! หลักสูตรระบบออนไลน์ 18 หลักสูตร ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เริ่มเปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทอมร8558ฯ จำกัด

ด่วนอบรมฟรี!! หลักสูตรระบบออนไลน์ 18 หลักสูตร ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เริ่มเปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทอมร8558ฯ จำกัด อบรมฟรี!! หลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์แล้ว เริ่มเปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

สมัครอบรมที่นี่

อบรมฟรีทุกวิชากรณีไม่รับวุฒิบัตร รับวุฒิบัตรมีค่าใช้จ่าย 585 บาท

วิดีโอแนะนำรายละเอียดหลักสูตร

วิดีโอตัวอย่างหลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมต้น โดยคุณครูวันทนา โคตรภูเวียง นวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์การสอนคิวและใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน ได้รับ รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับชาติ

หลักสูตร สะเต็มศึกษา นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับชาติ โดยคุณครูอารีวรรณ ธาตุดี หัวหน้าศูนย์สะเต็มโรงเรียนสารคามพิทยาคม

หมายเหตุ :   หากไม่ส่งใบกิจกรรมครบทุกหน่วยการเรียน และทำแบบทดสอบจะไม่ได้รับวุฒิบัตรการอบรมทุกกรณี  

หน่วยพัฒนาครูฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี (หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน หรือเงื่อนไขของหน่วยพัฒนาครูฯ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ เมื่อเกินกำหนดระยะเวลาการอบรม ไม่ได้ทุกกรณี)

เอกสารรายละเอียด

ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here