หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

19938
0
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนาสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome เพื่อการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี ซึ่งหลักสูตร Be Internet Awesome เป็นเครื่องมือและวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐานเรื่องความปลอดภัยดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Digital Literacy ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณ โดยสามารถนำหลักสูตร Be Internet Awesome ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายงานผล Be Internet Awesome เพื่อรับเกียรติบัตร

ผู้บริหาร คุณครู ที่ประสงค์จะรายงานผล Be Internet Awesome ท่านสามารถรายงานผลพร้อมรับเกียรติบัตรได้แล้วทาง www.thaisuprateacher.org

คุณครูที่ขยายผลสู่นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรในอัตราส่วน 1: 20
สำหรับผู้บริหาร/สถานศึกษา จะได้รับเกียรติบัตรเมื่อมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า120คน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นป.3ขึ้นไป

การรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อรับเกียรติบัตร โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

1. เข้าเว็บไซต์มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน https://thaisuprateacher.org/ จากนั้นเข้าสู่ระบบ

1. เข้าเว็บไซต์มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน https://thaisuprateacher.org/ จากนั้นเข้าสู่ระบบ
1. เข้าเว็บไซต์มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน https://thaisuprateacher.org/ จากนั้นเข้าสู่ระบบ

2. เข้าสู่ระบบที่เคยลงทะเบียนไว้ สามารถดูการสมัครสมาชิก คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 9

3. คลิกเลือกเมนูโครงการ BE INTERNET AWESOME

3. คลิกเลือกเมนูโครงการ  BE INTERNET AWESOME
3. คลิกเลือกเมนูโครงการ BE INTERNET AWESOME
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 10

4. รายงานการนำ หลักสูตร BE INTERNET AWESOME ไปใช้ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน กรอกข้อมูลเพื่อรับเกียรติบัตร Be Internet Awesome

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 11
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 12

5.จากนั้นสามารถพิมพ์เกียรติบัตรโรงเรียน ครู และผู้บริหารได้ทันที

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 13

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรฟรี!! โครงการBe Internet Awesome โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน https://thaisuprateacher.org/

บทความก่อนหน้านี้ราชกิจจาฯ ประกาศเรตค่าปรับทำผิดกม.จราจรฉบับใหม่ พ.ศ.2563 ปรับสูงสุด 1พัน! มีผล 26 ส.ค. เป็นต้นไป
บทความถัดไปด่วน!! ก.ค.ศ. ประกาศรับรองหลักสูตร พัฒนาครู ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 75 หลักสูตร (หลักสูตร C4T สสวท. ลำดับที่ 43-51)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่