หน้าแรก ข่าวการศึกษา ว18/2564 ซักซ้อมความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงโควิด-19

ว18/2564 ซักซ้อมความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงโควิด-19

ว18/2564 ซักซ้อมความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงโควิด-19

831
0
ว18/2564 ซักซ้อมความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงโควิด-19
ว18/2564 ซักซ้อมความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงโควิด-19

ว18/2564 ซักซ้อมความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงโควิด-19

ว18/2564 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงให้ใช้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ผู้บังคับบัญชากับผู้รับการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพการปฏิบัติงานจริง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้มีความยืดหยุ่นในส่วนของการพิจารณา กระบวนการและเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามข้อตกลงดังกล่าว

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจกําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามบริบทของแต่ละส่วนราชการเพิ่มเติมได้ โดยให้คํานึงถึงคุณภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และการยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

ว18/2564 ซักซ้อมความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงโควิด-19
ว18/2564 ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงโควิด-19

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้เลขาธิการคุรุสภา แจงเหตุยกเลิกการทดสอบวิชาเอกตั๋วครูภาควิชาการ
บทความถัดไปสสวท. ชวนน้องๆ “เล่าเรื่องวิทย์…ผ่านคลิปสั้น” ชิงรางวัลหมดเขต 15 สิงหาคมนี้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่