หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2563 ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2563 ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2563 ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564

362
0
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2563 ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2563 ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2563 ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ โครงการละ 15,000 บาท

ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการ กิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจำทุกปี สำหรับ ปี 2563 ชสอ. จะพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ที่มีความจำเป็น ได้ประโยชน์และเหมาะสมที่สุด โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ โครงการละ 15,000.- บาท โดยมี รายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนและแบบแสดงรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ในการนำเสนอโครงการดังกล่าว โดยส่งให้เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ตามภูมิภาคของสหกรณ์ท่าน ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และให้เขตพื้นที่สหกรณ์มาชิก ชสอ. พิจารณาคัดเลือกโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด จังหวัดละ 1 โครงการ ส่งให้ ชสอ. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์โรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก ชสอ. แล้ว ไม่สามารถรับทุนได้อีก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2563
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2563
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2563
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุนโรงเรียนประจำปี 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here