หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ สวทช. เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ NAC2021 ครั้งที่16 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25-30 มี.ค. 2564

สวทช. เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ NAC2021 ครั้งที่16 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25-30 มี.ค. 2564

สวทช. เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ NAC2021 ครั้งที่16 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25-30 มี.ค. 2564

886
0
สวทช. เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ NAC2021 ครั้งที่16 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25-30 มี.ค. 2564
สวทช. เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ NAC2021 ครั้งที่16 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25-30 มี.ค. 2564

สวทช. เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ NAC2021 ครั้งที่16 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25-30 มี.ค. 2564

งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 16  (16th NSTDA Annual Conference: NAC2021) “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สวทช. เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ NAC2021 ครั้งที่16 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25-30 มี.ค. 2564
สวทช. เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ NAC2021 ครั้งที่16 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25-30 มี.ค. 2564

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 แห่งการจัดตั้ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ประกาศ ให้มีผล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 จากพันธกิจที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research Development Design and Engineering) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology Transfer) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (Human Resource Development) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และได้ปรับปรุงแผนบริหารงานภายในให้ส่งเสริมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของประเทศอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศความมุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยด้วย BCG Model

สวทช. ภายใต้การกำกับของกระทรวง อว. จึงจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้ธีมงาน “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (STI Driving BCG Economy for Sustainability)” ผ่านช่องทางออนไลน์ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac/2021

โดยนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดสัมมนาวิชาการ การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช. และบริษัทผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน กิจกรรมรับสมัครงานด้าน ว. และ ท. ควบคู่กับสัมมนาอบรมเพื่อติดอาวุธให้ผู้สมัครงาน ซึ่งทุกกิจกรรมจัดในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แต่ยังคงไว้ซึ่งสาระเนื้อหาครบถ้วน และผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเข้าร่วมงานที่สวทช. สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และยังเข้าชมย้อนหลังได้อีกด้วย

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช คลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้สอศ.รับสมัครคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564
บทความถัดไป2 รมช.ศึกษายัน พร้อมทำงานร่วมกับ “ตรีนุช เทียนทอง”
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่