หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง

187080
2
คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง
คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง ขอเชิญเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 หลักสูตรออนไลน์ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง อบรมผ่าน www.วันครู.com

ชื่อหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication Technology
รหัสหลักสูตร 639181001 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2554

เปิดลงทะเบียน 3 รอบ คลิกลงทะเบียนที่นี่

– ลงทะเบียน (รอบที่ 1) 13 – 15 มกราคม 2563

– ลงทะเบียน (รอบที่ 2) 16 – 22 มกราคม 2564

– ลงทะเบียน (รอบที่ 3) 23 – 29 มกราคม 2564

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง
คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับชั่วโมงได้ 12 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร

ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร
ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร
ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร
ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรม >> bit.ly/wankru64ksp

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here