หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge” ส่งคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge” ส่งคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge” ส่งคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2564

347
0
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge” ส่งคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge” ส่งคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge” ส่งคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge”  ส่งคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปัน ในกิจกรรม ครูพร้อมอยากแชร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในแคมเปญ “ครูพร้อม อยากแชร์ Challenge”  โดยมีขั้นตอนการส่งคลิปเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1. เป็นคุณครูไม่จำกัดสังกัด หรือบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ 
2. สร้างสรรค์วีดิทัศน์
– ความยาวไม่เกิน 5-10 นาที 
– มีเนื้อหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นใดก็ได้ หรือแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้ที่ดีของตนเองให้กับเพื่อนครู หรือสร้าง Content เกี่ยวกับอาชีพ หรือสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์และสร้างสรรค์ 
– อาจเป็นวีดิทัศน์เดิมที่เคยจัดทำไว้ หรือเป็นวีดิทัศน์ที่ถ่ายทำใหม่ที่ต้องการแบ่งปัน สำหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้ หรือเป็นความรู้ที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาตลอดชีวิต หรือเป็นสิ่งใหม่ ๆ ที่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาจะสามารถนำไปปรับใช้
3. อัพโหลดลง Facebook พร้อมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ
4. ติดเเฮชเเท็ก #ครูพร้อมอยากแชร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge”  ส่งคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2564


โดยกระทรวงศึกษาธิการจะนำตัวอย่างคลิปของคุณครูหรือหรือบุคคลทั่วไปที่ร่วมกิจกรรม “ครูพร้อม อยากแชร์ Challenge” มานำเสนอในเว็บไซต์ครูพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอ้างอิงเจ้าของคลิป
สามารถส่งวีดิทัศน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2564 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here