หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร รบเกียรติบัตรฟรี

57493
4
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมทดสอบออนไลน์วิชา การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ หากผ่าน 80% จะมีเกียรติบัตรตอบกลับทันที สามารถทดสอบซ้ำได้ ถ้าหากยังไม่ผ่าน

แบบทดสอบออนไลน์วิชา การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์

4 ความคิดเห็น

  1. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านแล้ว ไม่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ นางสุจิตรา วิโรจนะ wirojana344@gmail.com

  2. อบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฯผ่านแล้วพิมพ์เกียรติบัตรไม่ได้ขอให้ส่งให้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here