หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561

5774
0
ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 สทศ. เผยแพร่ ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบเผยแพร่ สำนักทดสอบทางการศึกษา สทศ. ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ข้อสอบเผยแพร่สำหรับครูและผู้สนใจนำไปใช้ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน เป็นข้อสอบมาตรฐานที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ ชั้น ป.6 และ ม.3 (โครงสร้าง / ข้อสอบ / กระดาษคำตอบ / เฉลย)

  • โครงสร้างข้อสอบ
  • ข้อสอบ
  • กระดาษคำตอบ
  • เฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     

ภาษาไทย https://dl.n00m.com/2411.ภาษาไทยป.2.zip
คณิตศาสตร์  https://dl.n00m.com/4524.คณิตศาสตร์ป.2.zip      
วิทยาศาสตร์ https://dl.n00m.com/8997.วิทยาศาสตร์ป.2.zip     
ภาษาอังกฤษ https://dl.n00m.com/5310.ภาษาอังกฤษป.2.zip

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    

ภาษาไทย https://dl.n00m.com/9882.ภาษาไทยป.4.zip     
คณิตศาสตร์ https://dl.n00m.com/1975.คณิตศาสตร์ป.4.zip    
วิทยาศาสตร์ https://dl.n00m.com/8488.วิทยาศาสตร์ป.4.zip    
ภาษาอังกฤษ https://dl.n00m.com/97611.ภาษาอังกฤษป.4.zip

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     

ภาษาไทย https://dl.n00m.com/2063.ภาษาไทยป.5.zip    
คณิตศาสตร์ https://dl.n00m.com/2226.คณิตศาสตร์ป.5.zip    
วิทยาศาสตร์ https://dl.n00m.com/9209.วิทยาศาสตร์ป.5.zip    
ภาษาอังกฤษ https://dl.n00m.com/56812.ภาษาอังกฤษป.5.zip

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

คณิตศาสตร์ https://dl.n00m.com/630คณิตศาสตร์ป.6.zip
ภาษาไทย https://dl.n00m.com/627ภาษาไทยป.6.zip
ภาษาอังกฤษ https://dl.n00m.com/516ภาษาอังกฤษป.6.zip
วิทยาศาสตร์ https://dl.n00m.com/846วิทยาศาสตร์ป.6.zip

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    คณิตศาสตร์ https://dl.n00m.com/833คณิตศาสตร์ม.3.zip
    ภาษาไทย https://dl.n00m.com/473ภาษาไทยม.3.zip
    ภาษาอังกฤษ https://dl.n00m.com/471ภาษาอังกฤษม.3.zip
    วิทยาศาสตร์ https://dl.n00m.com/771วิทยาศาสตร์ม.3.zip

แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก 

โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 > คลิก(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2วิชา คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ )

ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 | ม.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษาทุกเขต เรื่องแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พร้อมแนบข้อมูลการแบ่งขนาดของโรงเรียนเป็น 5 ขนาดคือ 1. เล็กพิเศษ  2. เล็ก  3. กลาง  4. ใหญ่  และ 5. ใหญ่พิเศษ         ซึ่งการแบ่งขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนตามเอกสารที่แนบไปก่อนหน้านั้น อาจไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 

ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งดังนี้   

รหัสขนาดโรงเรียน     จำนวนนักเรียนแต่ละขนาด    

1 แทน เล็กพิเศษ        1 – 300    

2 แทน เล็ก                 301 – 499    

3 แทน กลาง               500 – 1499    

4 แทน ใหญ่               1500 – 2499    

5 แทน ใหญ่พิเศษ       มากกว่า 2499        

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการ ทดสอบ สพฐ. โทร 02 288 5781-2, 062 857 8042

บทความก่อนหน้านี้“ณัฏฐพล” คิดผ่องถ่ายโอนครู สพฐ.ไปอาชีวะเพิ่มขึ้น  เหตุเด็กน้อยลง และรัฐสนับสนุนให้คนเรียนสายอาชีพมากขึ้น
บทความถัดไปกศจ.กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา รายงานตัว 16 ธันวาคม 2562
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่