หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ “รู้และเข้าใจ พุทธประวัติ ” ชุดที่ ๒ โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโชติการาม

ขอเชิญแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ “รู้และเข้าใจ พุทธประวัติ ” ชุดที่ ๒ โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโชติการาม

ขอเชิญแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ "รู้และเข้าใจ พุทธประวัติ " ชุดที่ ๒ โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสตรวันอาทิตย์วัดโชติการาม

4037
1
ขอเชิญแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ขอเชิญแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ "รู้และเข้าใจ พุทธประวัติ " ชุดที่ ๒ โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโชติการาม

ขอเชิญแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ “รู้และเข้าใจ พุทธประวัติ ” ชุดที่ ๒ โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสตรวันอาทิตย์วัดโชติการาม แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ “รู้และเข้าใจ พุทธประวัติตั้งแต่ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปฐมสาวก ประกาศพระศาสนา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ และแคว้นโกศล” ชุดที่ ๒

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ “รู้และเข้าใจ พุทธประวัติตั้งแต่ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปฐมสาวก ประกาศพระศาสนา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ และแคว้นโกศล” ชุดที่ ๒ ผู้ที่เข้าร่วมการทำสอบ สามาเข้าทำการทำสอบได้เพียงหนึ่งครั้ง หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติโดยอัตโนมัติ โดยต้องผ่านเกณฑ์ ๘๐ เปอร์เซ็น ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ (เวลาเข้าทำการทดสอบ ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.ของทุกวัน)

เข้าทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างแบบทดสอบ

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here