หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญเรียนออนไลน์ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ เกียรติบัตรไม่ส่งเมล์ ดาวน์โหลดได้ภายใน 2 วันทางเว็บไซต์ โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ขอเชิญเรียนออนไลน์ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ เกียรติบัตรไม่ส่งเมล์ ดาวน์โหลดได้ภายใน 2 วันทางเว็บไซต์ โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ขอเชิญเรียนออนไลน์ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ เกียรติบัตรไม่ส่งเมล์ ดาวน์โหลดได้ภายใน 2 วันทางเว็บไซต์ โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1

1759
0
ขอเชิญเรียนออนไลน์ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ เกียรติบัตรไม่ส่งเมล์ ดาวน์โหลดได้ภายใน 2 วันทางเว็บไซต์ โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ขอเชิญเรียนออนไลน์ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ เกียรติบัตรไม่ส่งเมล์ ดาวน์โหลดได้ภายใน 2 วันทางเว็บไซต์ โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ขอเชิญเรียนออนไลน์ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ เกียรติบัตรไม่ส่งเมล์ ดาวน์โหลดได้ภายใน 2 วันทางเว็บไซต์ โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วัตถุประสงค์

ระบบ E-learning CPM1 เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีบทเรียนออนไลน์ในด้านการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่มีหลากหลายหลักสูตรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนระบบออนไลน์ โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ
  2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำความความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ต้องทำการลาด้วยเหตุต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
  3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองทุกเวลาโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 4.0 ในการพัฒนาบุคลากร

ผู้จัดทำ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร 044-811652

ผู้รับผิดชอบ :นางสาวสุภัสศรณ์ พนมไพรพฤกษา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบ :นางสาวสุภัสศรณ์ พนมไพรพฤกษา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ที่ปรึกษาด้านอำนวยการ : นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ที่ปรึกษาด้านเนื้อหา : ดร.เสงี่ยม ทองละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ที่ปรึกษาด้านการจัดทำเว็บไซต์ : ดร.สมัต อาบสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ขั้นตอนการเข้าอบรม

  1. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน จากลิงก์ที่เขียนว่าแบบทดสอบก่อนเรียน
  2. เมื่อผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาจากเอกสารและสื่อวีดิทัศน์ที่ผู้รับผิดชอบได้แนะนำ
  3. เมื่อคิดว่าเตรียมตัวมาดีแล้ว ให้ผู้เข้าอบรมเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน หากผู้เข้าอบรมทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล์ที่ได้ให้ข้อมูลมาในช่วงต้นแบบทดสอบ
  4. หลังจากผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านแล้ว ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าไปตรวจสอบและดาวน์โหลดเกียรติบัตรเอง ซึ่งระบบการอบรมนี้จะไม่มีระบบส่งเกียรติบัตรให้อัตโนมัติ
  5. เกียรติบัตรจะจัดทำเป็นไฟล์รวมเกียรติบัตรของหลายๆ คน ในรูปแบบไฟล์ pdf โดยแบ่งช่วงหมายเลขเกียรติบัตร ตามหมายเลขเกียรติบัตรด้านหลังโค้ดตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยสามารถศึกษาตัวอย่างวิธีการตรวจสอบเกียรติบัตรได้จาก >>> การตรวจสอบเกียรติบัตร
  6. หากผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่ผ่าน 80% ผู้เข้าอบรมสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบได้ในวันถัดไป

เข้าบทเรียนคลิกที่นี่

การตรวจสอบเกียรติบัตร

1. ให้ผู้เข้าทำแบบทดสอบรอเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน และเข้ามาตรวจสอบเกียรติบัตรโดยแยกเป็นรายวัน ซึ่งผู้สร้างบทเรียนขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ หรือหากเลยกำหนดการประกาศเกียรติบัตรไปแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อของท่าน ขอให้ทดลองกลับเข้ามาทำแบบทดสอบหลังเรียนใหม่อีกครั้งค่ะ

2. ลิงก์ตรวจสอบเกียบรติบัตร คลิกที่นี่ จะมีลิงก์ให้ทั้งหมด 2 ลิงก์ค่ะ ลิงก์แรกจะใช้สำหรับตรวจสอบรายชื่อ ส่วนลิงก์ที่สอง จะเป็นไฟล์ pdf เป็นไฟล์เกียรติบัตรรวมค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเรียนออนไลน์ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ เกียรติบัตรไม่ส่งเมล์ ดาวน์โหลดได้ภายใน 2 วันทางเว็บไซต์ โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ขอเชิญเรียนออนไลน์ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ เกียรติบัตรไม่ส่งเมล์ ดาวน์โหลดได้ภายใน 2 วันทางเว็บไซต์ โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
บทความก่อนหน้านี้พบกันวันนี้ 10.00 น. Live สดพร้อมตอบคำถาม เพื่อเจาะลึก Google Drive โดย Google Certified Innovator และ Google Certified Trainer
บทความถัดไปชวนเที่ยวชม 6 สวนสัตว์ในประเทศไทยและสวนสัตว์ระดับโลกแบบออนไลน์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here