หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 รับใบประกาศฟรี โดยสพป.พิจิตร เขต 2

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 รับใบประกาศฟรี โดยสพป.พิจิตร เขต 2

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 รับใบประกาศฟรี โดยสพป.พิจิตร เขต 2

3899
0
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 รับใบประกาศฟรี โดยสพป.พิจิตร เขต 2
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 รับใบประกาศฟรี โดยสพป.พิจิตร เขต 2

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 รับใบประกาศฟรี โดยสพป.พิจิตร เขต 2 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ขอเชิญทำทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 รับใบประกาศฟรี
ขอเชิญทำทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 รับใบประกาศฟรี

***กรุณาอ่านคำชี้แจง***

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 25 ข้อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 เพื่อรับมอบเกียรติบัตรออนไลน์ จาก สพป.พิจิตร เขต 2 ด้วยระบบอัตโนมัติ

*** กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง ไม่มีเว้นวรรค ไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่ และต้องไม่ใช่ hotmail ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ได้รับเกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.พิจิตร เขต 2

*** แหล่งเรียนรู้ : https://drive.google.com/file/d/18dUN-SaaL2LeakWZMYJZpNGYt8i0Qucr/view?usp=sharing

*** เล่ม E-book : http://online.anyflip.com/zptkp/vdol/mobile/index.html

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 รับใบประกาศฟรี
ขอเชิญทำทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 รับใบประกาศฟรี

เข้าอบรมออนไลน์คลิกที่นี่

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here