หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญลงทะเบียน สัมนาวิชาการหัวข้อ “สังคมศึกษากับความคาดหวังของสังคม” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญลงทะเบียน สัมนาวิชาการหัวข้อ “สังคมศึกษากับความคาดหวังของสังคม” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

618
0

ขอเชิญลงทะเบียน สัมนาวิชาการหัวข้อ “สังคมศึกษากับความคาดหวังของสังคม” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมนาวิชาการหัวข้อ : “สังคมศึกษากับความคาดหวังของสังคม” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดย

ภาคเช้า (9.00-12.00 น.)

• คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) กล่าวเปิดสัมนาและบรรยายพิเศษ

• รองศาสตรจารย์ ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์ (อดีตนายกสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย)
ปาฐกถา เรื่อง “สังคมศึกษาและสังคมศาสตร์ ความเหมือนในความต่าง”

• ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา) ปาฐกถา
เรื่อง “สังคมศึกษากับความคาดหวังของสังคม”

ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.)

• ผศ.ดร. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (นายกสมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย) ปาฐกถา
เรื่อง “เป้าหมายที่แท้จริงของสังคมศึกษา”

เสวนา “สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน” โดย
• ผศ.ดร. พรใจ ลี่ทองอิน (อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
• ครูอัษฎา อิ่มสุวรรณวิทยา (ครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม)
• ครูดวงใจ ไพโรจน์วราการ (ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล)

โดย นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญลงทะเบียน สัมนาวิชาการหัวข้อ "สังคมศึกษากับความคาดหวังของสังคม" ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้มธ. เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี อัปสกิลความรู้พลังงานสะอาด เรียนฟรี-มีใบเซอร์!
บทความถัดไปด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 (ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2564)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่