หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญลงทะเบียน รับเกียรติบัตรฟรี สัมมนาออนไลน์ การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 08.30...

ขอเชิญลงทะเบียน รับเกียรติบัตรฟรี สัมมนาออนไลน์ การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 08.30 – 19.00 น. โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

348
0
ขอเชิญลงทะเบียน รับเกียรติบัตรฟรี สัมมนาออนไลน์ การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 08.30 – 19.00 น. โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญลงทะเบียน รับเกียรติบัตรฟรี สัมมนาออนไลน์ การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 08.30 – 19.00 น. โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญลงทะเบียน รับเกียรติบัตรฟรี สัมมนาออนไลน์ การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 08.30 – 19.00 น. โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา “การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา” หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา รุ่นที่ ๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 19.00 น.
** รับเกียรติบัตรเมื่อเข้าร่วมและประเมินโครงการ

ขอเชิญลงทะเบียน รับเกียรติบัตรฟรี สัมมนาออนไลน์ การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 08.30 – 19.00 น. โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญลงทะเบียน รับเกียรติบัตรฟรี สัมมนาออนไลน์ การเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 08.30 – 19.00 น. โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ช่วงเช้า
-พบกับการบรรยายพิเศษ โดย
รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์
ช่วงบ่าย
-พบกับเสวนาวิชาการ โดย
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสง
ผศ.ดร.สุวัฑสัน รักขันโท
ดร.สายรุ้ง บุบผาพันธุ์
ดร.พรชัย ด้วงทองสุข
ผศ.ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ

มีเกียรติบัตรมอบให้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและประเมินโครงการฯ
– อบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM
– ห้อง ZOOM เปิดตั้งแต่ เวลา 08.20 น. เป็นต้นไป
– กด Link นี้ เข้าห้อง ZOOM
Link : https://dhammakaya-network.zoom.us/j/9899933546
ZOOM ID : 9899933546

ลิงก์ลงทะเบียน

แบบประเมินรับเกียรติบัตร

บทความก่อนหน้านี้คุรุสภาเชิญรับชมย้อนหลัง การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) รับเกียรติบัตร ผ่านเเอปพลิเคชัน TRAINFLI บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บทความถัดไปโครงการอบรมออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนจ่านกร้อง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่