หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Phrasal Verbs in English ผ่านร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Phrasal Verbs in English ผ่านร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Phrasal Verbs in English ผ่านร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

4915
0
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Phrasal Verbs in English ผ่านร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Phrasal Verbs in English ผ่านร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Phrasal Verbs in English ผ่านร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท แบบทดสอบออนไลน์นี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดและประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะภาษาที่ 2 สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่นๆ รวมไปถึง นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เกณฑ์การผ่านการทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร :-

– NTK. English Online Course (NTK.010 : Phrasal Verbs in English) จะเปิดระบบให้ผู้ที่สนใจเข้าทำแบบทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป และสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
แบบทดสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 20 ข้อ ผู้ผ่านการทดสอบตั้งแต่ร้อย 80 (16 ข้อ) ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ให้แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบไม่เกิน 100 ท่าน ต่อวัน ผ่าน email address ที่ท่านระบุเอาไว้ กำหนดให้เป็น Gmail หรือ G-suit เท่านั้น
– ตรวจสอบความถูกต้องของ email address ก่อนส่งแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับเกียรติบัตรในกรณีที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ขั้นตอนการสมัคร :-

– กรอก email address ของท่าน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ
– กรอกชื่อ – สกุล เป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ใสคำนำหน้าชื่อด้วย เช่น Mr.Taweesak Wacharamanop เป็นต้น
– กรอกชื่อสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Phrasal Verbs in English ผ่านร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Phrasal Verbs in English ผ่านร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ปล. ระบบจะส่งเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ เปิดให้เข้ารับการทดสอบตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :-

นายทวีศักดิ์ วัชรมานพ
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
โทร. 089-5984636

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here