หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ “Listening Comprehension with English Songs” ผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ “Listening Comprehension with English Songs” ผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ "Listening Comprehension with English Songs" ผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

4273
0
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ "Listening Comprehension with English Songs" ผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ “Listening Comprehension with English Songs” ผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

เปิดระบบให้เข้าทำแบบทดสอบได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของแต่ละวันเป็นต้นไป เกณฑ์การผ่านการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 75 % โดยในหลักสูตรนี้ ระบบเปิดโอกาสให้ผู้เข้าทำแบบทดสอบนี้ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจะปิดระบบในแต่ละวันเมื่อมีผู้ได้รับเกียรติบัตรครบ 100 คน

เข้าทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ "Listening Comprehension with English Songs" ผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ “Listening Comprehension with English Songs” ผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

ขอบคุณ : โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here