หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านร้อยละ 75 รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ขอเชิญทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านร้อยละ 75 รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ขอเชิญทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านร้อยละ 75 รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก

1575
0
ขอเชิญทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านร้อยละ 75 รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก
ขอเชิญทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านร้อยละ 75 รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ขอเชิญทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านร้อยละ 75 รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก

คำแนะนำ

กรุณาตรวจสอบที่อยู่อีเมลล์และคำนำหน้า พร้อมทั้งชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดกับเกียรติบัตรของท่านเอง ด้วยความปารถนาดีจาก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ท่านจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อท่านผ่านแบบทดสอบด้วยคะแนนร้อยละ 75

โดยสามารถดาวโหลดเกียรติบัตรได้ที่ https://1th.me/pAVwI

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านร้อยละ 75  รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยการอาชีพสตึก
ขอเชิญทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านร้อยละ 75 รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ดาวโหลดเกียรติบัตรได้ที่ https://1th.me/pAVwI

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here