หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ กิจกรรมตอบคำถาม Science at home เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี

กิจกรรมตอบคำถาม Science at home เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี

กิจกรรมตอบคำถาม Science at home เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี

555
0
กิจกรรมตอบคำถาม Science at home เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี
กิจกรรมตอบคำถาม Science at home เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี

กิจกรรมตอบคำถาม Science at home เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี

กิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กับกิจกกรม “ตอบคำถาม Science at home” มาทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่มีผลการทดสอบผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรไปเลย

คำชี้แจง
แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ 20 คะแนน
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบทดสอบให้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะได้เกียรติบัตรทางอีเมล (E-mail) ที่ระบุไว้
2. ไม่จำกัดสิทธิ์การทำแบบทดสอบ
3. สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2564

กิจกรรมตอบคำถาม Science at home เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี
กิจกรรมตอบคำถาม Science at home เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! แบบสำหรับตรวจสอบพัสดุประจำปี เครดิตนายสวกฤต สร้างเสรี เพจ : เรียนรู้พัสดุกับครูน้อย
บทความถัดไปแบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนพิมายวิทยา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here