หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ทั่วประเทศฯ เนื่องในวันรพี พ.ศ. 2563

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ทั่วประเทศฯ เนื่องในวันรพี พ.ศ. 2563

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ทั่วประเทศฯ เนื่องในวันรพี พ.ศ. 2563

1837
0
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ทั่วประเทศฯ เนื่องในวันรพี พ.ศ. 2563
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ทั่วประเทศฯ เนื่องในวันรพี พ.ศ. 2563

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ออนไลน์ทั่วประเทศฯ เนื่องในวันรพี พ.ศ. 2563

สมัคร การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 คน ต่อสถาบัน (ยกเว้นในระดับอุดมศึกษา ที่จะสามารถ ส่งได้จำนวน 2 ทีม)
เอกสารการสมัครออนไลน์มีดังนี้
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน ทั้งนี้ หากไม่มีบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา สามารถใช้เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาได้
2 หนังสือรับรองการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์
3 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการครูผู้รับรอง หรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยสถาบันฯ
สแกนรวมเป็น 1ไฟล์ (.pdf)

e-mail : ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ@Gmail.com

สมัครคลิกที่นี่

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศฯ เนื่องในวันรพี พ.ศ. 2563การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศฯ เนื่องในวันรพี พ.ศ. 2563
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศฯ เนื่องในวันรพี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here