หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร “การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์” วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยภาควิชาการศึกษา...

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร “การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์” วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

43
0
อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร
อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร "การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์" วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร “การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์” วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์”การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์”วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร "การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์" วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร “การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์” วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรอกแบบประเมินภายในเวลา 14.00 น.

แบบประเมินคลิกที่นี่

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook นวัตกรรม ทางการวัดผลการเรียนรู้

บทความก่อนหน้านี้เรียนฟรี!! มีใบประกาศ หัวข้อ “การตัดผมชายสมัยนิยม” วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป
บทความถัดไปรวมลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร อบรม 10 หลักสูตรจากวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์ โดย สอศ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here