หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

734
0
บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2
บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ทำแบบทดสอบมีจำนวน 15 ข้อ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยมีเกณฑ์การผ่าน 80 % จึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ e-mail ตามที่กรอกข้อมูลในแบบทดสอบนี้

ศึกษาบทเรียนก่อนทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2
บทเรียนออนไลน์ “การสร้างภาพเคลื่อนไหวบนจดหมายข่าว” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail จัดทำโดย สพป.นครปฐม เขต 2

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล โดยโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
บทความถัดไปนายกฯ สั่งลดธงครึ่งเสา 3 วัน ไว้อาลัยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮติ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here