หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ การประกวดแข่งขันออกแบบภายใต้หัวข้อ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft ลงทะเบียนสมัครด่วน ภายใน 30 เมษายน 2564

การประกวดแข่งขันออกแบบภายใต้หัวข้อ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft ลงทะเบียนสมัครด่วน ภายใน 30 เมษายน 2564

การประกวดแข่งขันออกแบบภายใต้หัวข้อ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft ลงทะเบียนสมัครด่วน ภายใน 30 เมษายน 2564

291
0
การประกวดแข่งขันออกแบบภายใต้หัวข้อ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft ลงทะเบียนสมัครด่วน ภายใน 30 เมษายน 2564
การประกวดแข่งขันออกแบบภายใต้หัวข้อ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft ลงทะเบียนสมัครด่วน ภายใน 30 เมษายน 2564

การประกวดแข่งขันออกแบบภายใต้หัวข้อ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft ลงทะเบียนสมัครด่วน ภายใน 30 เมษายน 2564

การประกวดแข่งขันออกแบบภายใต้หัวข้อ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft ลงทะเบียนสมัครด่วน ภายใน 30 เมษายน 2564
การประกวดแข่งขันออกแบบภายใต้หัวข้อ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft ลงทะเบียนสมัครด่วน ภายใน 30 เมษายน 2564

ชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านไอทีให้เยาวชนไทย o ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.1-3)o ระดับอุดมศึกษา (กำลังศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า)

สมัครเข้าร่วมประกวดคลิกที่นี่

การส่งผลงาน สามารถส่งผลงานมาได้ที่ RedcrossMinecraft2021@gmail.com สำหรับผู้ที่เคยส่งผลงานเข้ามาแล้ว สามารถพัฒนางานใหม่ แล้วส่งกลับมาอีกครั้ง หรือส่งผลงานเดิมได้ โดยส่งมาที่ RedcrossMinecraft2021@gmail.com

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.arit.co.th/assets/doc/red-cross-fair.pdf

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-610-3081

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here