หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63

1203
0

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63 กรมบัญชีกลางจัดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จำนวน 5 รุ่น เริ่มรับสมัครรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธ.ค. 62 จำนวน 2,000 คน

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63 2

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้จัดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) ผ่านระบบ e-learning ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจะจัดอบรมรุ่นละ 2,000 คน จำนวน 5 รุ่น และเปิดรับสมัครในแต่ละรุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 รับสมัครวันที่ 2 – 11 ธ.ค. 62 และเริ่มอบรมในวันที่ 15 ม.ค. – 15 มี.ค. 63

รุ่นที่ 2 รับสมัครวันที่ 13 – 22 ม.ค. 63 และเริ่มอบรมในวันที่ 24 ก.พ. – 24 เม.ย. 63

รุ่นที่ 3 รับสมัครวันที่ 7 – 16 ก.พ. 63 และเริ่มอบรมในวันที่ 19 มี.ค. – 19 พ.ค. 63

รุ่นที่ 4 รับสมัครวันที่ 9 – 18 มี.ค. 63 และเริ่มอบรมในวันที่ 24 เม.ย. – 24 มิ.ย. 63

และรุ่นที่ 5 รับสมัครวันที่ 7 – 16 เม.ย. 63 และเริ่มอบรมในวันที่ 20 พ.ค. – 20 ก.ค. 63

สำหรับบุคลากรที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่เว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เลือกหัวข้อ “ระบบรับสมัครฝึกอบรม (e-registration)” ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องเข้าเรียนผ่านระบบ e-learning จำนวน 5 วิชา ประกอบด้วย 1) ภาพรวมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2) ภาพรวมราคากลางงานก่อสร้างและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 3) ภาพรวมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง 4) ภาพรวมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 5) ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยมีระยะเวลาในการเรียน 60 วัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-127-7000 ต่อ 6832 และ 4954

“หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) ของหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อีกทั้ง ยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ต้องการ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรระดับเจ้าหน้าที่ และระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ต่อไป ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปโดยความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติด้วย” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวทิ้งท้าย

ขอบคุณที่มา : https://gnews.apps.go.th/news?news=51355

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดหนังสือวันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม
บทความถัดไปโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 15000 บาท สมัคร 9-19 ธ.ค. 62
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่