หน้าแรก ลิขสิทธิ์ฟอนต์ตัวอักษร SB Font

ลิขสิทธิ์ฟอนต์ตัวอักษร SB Font

ลิขสิทธิ์ฟอนต์ตัวอักษร SB Font เว็บไซต์ ครูอาชีพดอทคอม ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจาก เอสบีฟอนต์ ดังเอกสารนี้เพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ SB-FONT อย่างถูกต้องตามกฏหมาย พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ ฉบับ ปี 2563 ตามพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ กำหนดว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ