หน้าแรก แท็ก ศาสตร์พระราชา

แท็ก: ศาสตร์พระราชา

ทำความรู้จัก เกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

0
ทำความรู้จัก เกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชาสู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) โดย สพม.5

1
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) โดย สพม.5

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาวิชาการ “บทบาทของการวัด ประเมิน และวิจัยกับการพัฒนาวิชาชีพครู” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-16.00น. โดย...

0
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาวิชาการ "บทบาทของการวัด ประเมิน และวิจัยกับการพัฒนาวิชาชีพครู" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-16.00น. โดย ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว