หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6

ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6

ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6

547
0
ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6
ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6

ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2562 โดยในการเตรียมความพร้อม การสอบ O-NET ป.6 ภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ) นักเรียนไม่จําเป็นต้องกวดวิชา และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ไม่ต้องกังวล เนื่องจากเป็นการวัดสาระการเขียนตามหลักสูตรฯ เอกสารฉบับนี้ ได้แนะนําลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) ที่มีลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Itern Specification) O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here