หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ สพฐ. แจ้งการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

สพฐ. แจ้งการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

สพฐ. แจ้งการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

24333
0
สพฐ. แจ้งการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
สพฐ. แจ้งการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

สพฐ. แจ้งการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของ พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ว5267

ขอบคุณที่มา : Facebook ศธ360องศา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here