หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

41
0
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลสำหรับผู้ประสงค์ยื่นขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school พร้อมแสกนแบบขอรับรวมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดลงระบบยกย่องวิชาชีพ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอในสถานศึกษา พร้อมแบบคำขอและเอกสารประกอบ ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ระบบ Ksp school >> http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/

1. เข้าหน้าเว็บคุรุสภา เลือก KSP SCHOOL

หรือกดลิงค์ >> http://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

2. กรณีเคยเข้าใช้แล้ว ให้เลือกเข้าสู่ระบบ แต่หากยังไม่เคยเข้าใช้ให้เลือก สมัครสมาชิก

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

3. อ่านรายละเอียดให้ชัดเจน จากนั้นกดยอมรับเงื่อนไข และกดตกลง

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

4. กรอกข้อมูลตามฟอร์มให้ครบถ้วน และแนบหนังสือแต่งตั้งผู้ประสานงาน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในแถบสีฟ้า) ซึ่งจะเป็นผู้จัดการข้อมูลในระบบ แล้วกดบันทึก

รอผลอนุมัติ ซึ่งปกติใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วันทำการ

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

5. เมื่อได้รับการอนุมัติเข้าใช้ระบบแล้ว ให้เข้าใช้ระบบ โดยกรอกรหัสหน่วยงานสถานศึกษาและรหัสผ่านที่โรงเรียนกำหนดไว้ตอนสมัคร

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

6. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบแถบข้อมูล และชื่อโรงเรียนที่มุมด้านขวา ให้เลือกเมนูยกย่องวิชาชีพ และเลือกเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสฯ

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

7. กรอกข้อมูลผู้ประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ตามฟอร์มที่กำหนด ดังภาพ

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

8. เมื่อกรอกข้อมูลด้านบนครบถ้วนแล้ว ให้กรอกระยะเวลาทำงาน โดยกดที่ปุ่มเพิ่ม

ซึ่งต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 30 ปี

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

8. เมื่อกดเพิ่ม จะพบข้อความให้เลือกประเภทวิชาชีพ ให้ระบุระยะเวลาทำงานตามประเภทวิชาชีพตามฟอร์มที่กำหนด (ไม่นับตามวิทยฐานะ)

ซึ่งต้องมีระยะเวลาทำงานรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 ปี

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

9. ตรวจสอบระยะเวลาทำงานรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 30 ปี จากนั้น แนบหลักฐานประกอบตามหัวข้อที่กำหนด

** กรณีมีขอรับเงินช่วยเหลือ ต้องส่งให้ต้นสังกัดพิจารณาก่อน จะไม่สามารถบันทึกเข้าระบบได้

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

10. การแนบเอกสารประกอบให้เลือกตรงเมนูแถบสีส้มตามลูกศรดังภาพ จะปรากฏกล่องข้อความ ให้เลือกแนบเอกสารตามรายการที่ระบุ แล้วกดบันทึก แนบให้ครบตามหัวข้อทุกหัวข้อ เว้นแบบขอรับเงินให้ส่งเอกสารที่ต้นสังกัด จากนั้น ติ๊กเลือกประวัติทางวินัยตามข้อมูลจริง แล้วกดบันทึกเป็นอันเสร็จ ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินการต่อไป

** บันทึกข้อมูลในระบบและส่งเอกสารภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school
วิธีการบันทึกข้อมูลสำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Ksp school

ขอบคุณที่มา : คุรุสภาจังหวัดลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here