หน้าแรก รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี!! มีเกียรติบัตร นับชั่วโมงได้ คลิกที่นี่!!

รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี!! มีเกียรติบัตร นับชั่วโมงได้ คลิกที่นี่!!

รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี!! มีเกียรติบัตร นับชั่วโมงได้ คลิกที่นี่!!

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอหลักสูตรอบรมออนไลน์หลายหลักสูตรที่สามารถอบรมออนไลน์เองที่บ้าน และบางหลักสูตรยังนับชั่วโมงคูปองได้ด้วย วันนี้จึงได้มาแบ่งปัน รวมหลักสูตร อบรมครู อบรมออนไลน์ นับชั่วโมงคูปอง ขอทำวิทยฐานะได้ และสามารถนับชม.พัฒนา​ ว21 ได้

รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี!! มีเกียรติบัตร นับชั่วโมงได้ คลิกที่นี่!!

หลักสูตร อบรมออนไลน์ นับชั่วโมงได้

ชื่อหลักสูตรจำนวนชั่วโมงเข้าอบรม
1. อบรมออนไลน์ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา
22เข้าอบรม
2. อบรมออนไลน์ หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน
20เข้าอบรม
3. อบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) นับชั่วโมงได้ มี 4 หลักสูตร ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น และ มัธยมปลาย
12 (ประถม)
20 (มัธยม)
เข้าอบรม
4.หลักสูตรการฝึกอบรม โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) รุ่นที่ 1 อบรมไปแล้ว
(ยังไม่เปิดอบรม)
6เข้าอบรม
5.หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” NEW
เข้าอบรม

ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรอบรมออนไลน์ นับชั่วโมงได้ คลิกที่นี่!!


หลักสูตรอื่นๆ อบรมฟรีมีเกียรติบัตร

อหลักสูตรชั่มโมงเข้าอบรม
1. หลักสูตรสุจริตไทย
เข้าอบรม
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เข้าอบรม
3. TEPE Online
เข้าอบรม
4. หลักสูตรอบรมของ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ มีหลายหลักสูตร
เข้าอบรม
5. การให้คำปรึกษาวัยรุ่น
เข้าอบรม
6. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
เข้าอบรม
7. อบรมครูออนไลน์ สสวท. (มีหลายหลักสูตร)
เข้าอบรม
8. อบรมหลักสูตร กพร. มีหลายหลักสูตร ฟรี มีเกียรติบัตร
เข้าอบรม
9. เรียนออนไลน์ หลักสูตร “โควิด-19 และ ระบาดวิทยา โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เข้าอบรม

เว็บไซต์อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร (มีหลายหลักสูตร)

ชื่อหลักสูตร เข้าอบรม
1. หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท.
เข้าอบรม
2. TH MOOC (ไทยมู้ก) จากสกอ.
เข้าอบรม
3. CHULA MOOC (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) มีหลายหลักสูตร
เข้าอบรม
4. Mahidol Mooc (มหาวิทยาลัยมหิดล)
เข้าอบรม
5. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 129 หลักสูตร
เข้าอบรม
6. ร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน
แล้วมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร

เข้าร่วม
7. สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน : Health in Global Warming
ลงทะเบียนถึง 31 พ.ค. 63

เข้าร่วม
8. Be Internet Awesome จาก Google ได้เกียรติบัตร 4 ใบ
Be Internet Awesome
เข้าร่วม
9 Starfish Labz แหล่งอบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร มากกว่า 90 คอร์ส เข้าร่วม
10. รวมคอร์สสำหรับฝึกการเขียนโปรแกรม หรือ Coding ฟรี มีเกียรติบัตร ผ่านเว็บไซต์ code.org มีหลายคอร์ส
เข้าร่วม
11.อบรมครูออนไลน์จากไมโครซอฟท์ กว่า 20 หลักสูตรฟรี มีเกียรติบัตร
เข้าอบรม
12.อบรมออนไลน์ฟรี! “เทคนิคการสอนออนไลน์สู้Covid-19” โดยดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี ม.เกษตรฯ
เข้าอบรม
13. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมออนไลน์ มีหลายหลักสูตร
เข้าอบรม
14. สถาบันพระประปกเกล้า เปิดอบรมออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร 
สถาบันพระประปกเกล้า เปิดอบรมออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร
เข้าอบรม
15. หลักสูตรก่อการครู โดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต และคณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 มิถุนายน 2563
ก่อการครู
เข้าอบรม
16. ห้องเรียนเด็กล้ำ ห้องเรียนครูล้ำ โดย Dtac และ Depa (มีหลายหลักสูตร)
ห้องเรียนเด็กล้ำ ครูล้ำ
เข้าอบรม

อัพเดทล่าสุด 18 เมษายน 2563

รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ ฟรี!! นับชั่วโมงได้ คลิกที่นี่!!
ตรวจสอบชื่อหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง คลิกที่นี่

ติดตามข่าวสารการศึกษา สื่อการสอน และเรื่องราวดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับครูมืออาชีพ ได้ฟรีที่นี่ Kruachieve.com : ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู คือการเป็นครูมืออาชีพ หรือทางเฟชบุ้ค Kruachieve.com