หน้าแรก ดาวน์โหลด โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

13106
0
โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563  อ้างอิงตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (ฉบับปรุงปรุง 2560)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  โดยใช้หนังสือเรียนบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บบล็อกเก็บงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here