หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2563

2267
0
ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2563 เผยแพร่โดยคุณครูพรพรรณ  ปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ผ่านเพจ สอนวิทย์ By Kroo BB ซึ่งครูอาชีพดอทคอม นำมาให้คุณครูใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach)
จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตนและสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น ของของหน่วยงานและของตนเองอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ ครูจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ (Individual Development Planning : ID Plan) เพื่อเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
และ เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถตรวจสอบได้และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป

ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่มา : Facebook สอนวิทย์ By Kroo BB

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here