หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู PowerPoint สื่อการสอน สำนักพิมพ์ พว.

ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู PowerPoint สื่อการสอน สำนักพิมพ์ พว.

ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู PowerPoint สื่อการสอน สำนักพิมพ์ พว.

1263
0
ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู PowerPoint สื่อการสอน สำนักพิมพ์ พว.
ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู PowerPoint สื่อการสอน สำนักพิมพ์ พว.

ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู PowerPoint สื่อการสอน สำนักพิมพ์ พว. ใกล้จะเปิดเทอม 2 แล้ว พว.มาช่วยลดภาระคุณครูในการเตรียมการสอนด้วยสื่อการเรียนรู้ของ พว. ทั้ง 4 อย่าง ได้แก่

1. แผนการสอน : ช่วยเตรียมการสอนให้ครูล่วงหน้า

2. E-Book คู่มือครู : ช่วยอำนวยความสะดวกให้ครูเตรียมการสอนได้ง่ายมากขึ้น

3. Powerpoint : ตัวช่วยที่จะทำให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. คลิปวิดีโอ : สื่อการสอนออนไลน์ เช่น เพลง นิทาน ที่จะช่วยดึงความสนใจนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู PowerPoint สื่อการสอน สำนักพิมพ์ พว.
ดาวน์โหลดฟรี!! แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู PowerPoint สื่อการสอน สำนักพิมพ์ พว.

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here