หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสืออ่านนอกเวลา ไฟล์ PDF มีหลายเรื่อง โดย LearnBig

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสืออ่านนอกเวลา ไฟล์ PDF มีหลายเรื่อง โดย LearnBig

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสืออ่านนอกเวลา ไฟล์ PDF มีหลายเรื่อง โดย LearnBig

97
0
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสืออ่านนอกเวลา ไฟล์ PDF มีหลายเรื่อง โดย LearnBig
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสืออ่านนอกเวลา ไฟล์ PDF มีหลายเรื่อง โดย LearnBig

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสืออ่านนอกเวลา ไฟล์ PDF มีหลายเรื่อง โดย LearnBig ได้รับการพัฒนาโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“ การรู้หนังสือผ่านมือถือสำหรับเด็กนอกโรงเรียน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft, True Corporation, มูลนิธิ POSCO และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการรู้หนังสือและการคำนวณขั้นพื้นฐานของเด็กผู้อพยพชนเผ่าน้อยกว่า 5,500 คนเด็กไร้สัญชาติและชายขอบตามแนวชายแดนไทย – พม่าควบคุมการใช้ ICT และการเรียนรู้ผ่านมือถือ (แท็บเล็ตติดตั้งแอป )

ตัวอย่างหนังสือ

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสืออ่านนอกเวลา ไฟล์ PDF มีหลายเรื่อง โดย LearnBig
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสืออ่านนอกเวลา ไฟล์ PDF มีหลายเรื่อง โดย LearnBig
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสืออ่านนอกเวลา ไฟล์ PDF มีหลายเรื่อง โดย LearnBig
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสืออ่านนอกเวลา ไฟล์ PDF มีหลายเรื่อง โดย LearnBig
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสืออ่านนอกเวลา ไฟล์ PDF มีหลายเรื่อง โดย LearnBig
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสืออ่านนอกเวลา ไฟล์ PDF มีหลายเรื่อง โดย LearnBig

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา เว็บไซต์ LearnBig

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here