หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างคู่มือ การบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก

ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างคู่มือ การบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก

ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างคู่มือ การบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก

2459
0
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างคู่มือ การบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างคู่มือ การบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก

ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างคู่มือ การบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก โดยโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต๒ ฝ่ายบริหารงานของโรงเรียน ควรมีการจัดทำ คู่มือการบริหารงาน เพื่อเป็นทิศทางในการบริหารฝ่าย/งานของโรงเรียน เป็นเครื่องมือในการบริหารฝ่ายงานของโรงเรียนอีกด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ในลิงค์ด้านล่างครับ ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียนได้เลย

ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างคู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย ในโรงเรียน พร้อมปก ปีล่าสุด
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างคู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย ในโรงเรียน พร้อมปก ปีล่าสุด

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต๒

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here