หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด!! คู่มือแนวการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด!! คู่มือแนวการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด!! คู่มือแนวการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

2274
0
ดาวน์โหลด!! คู่มือแนวการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลด!! คู่มือแนวการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด!! คู่มือแนวการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

ในปีการศึกษา 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการประเมิน พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นการประเมินที่ครอบคลุมพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยดําเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ในลิงค์ที่แนบครับ

ไฟล์แนบ

1.หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ
2.แนวทางการดำเนินงาน
3.คู่มือการดำเนินงานฯ
4.ชุดกิจกรรมฯ
5.คู่มือบันทึกข้อมูล
6.โปรแกรมบันทึกข้อมูลฯ
7.แบบรับรองการบันทึกผลการประเมินฯ

ขอบคุณที่มา : สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (obec.go.th)

บทความก่อนหน้านี้ข้าราชการ-ลูกจ้าง กทม.เฮ! รับคนละ 1.2 หมื่นบาท สู้โควิด-19
บทความถัดไปศธ. เตรียมมอบทุน รายปีต่อเนื่อง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 478 ราย รวม 5.4 ล้านบาท
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่