หน้าแรก ข่าวการศึกษา สำนักงบประมาณฯ ไฟเขียวเยียวยานมโรงเรียน ภายในวงเงินกว่า 1,167 ล้านบาท เริ่มแจกเด็ก 19 เม.ย.นี้

สำนักงบประมาณฯ ไฟเขียวเยียวยานมโรงเรียน ภายในวงเงินกว่า 1,167 ล้านบาท เริ่มแจกเด็ก 19 เม.ย.นี้

สำนักงบประมาณฯ ไฟเขียวเยียวยานมโรงเรียน ภายในวงเงินกว่า 1,167 ล้านบาท เริ่มแจกเด็ก 19 เม.ย.นี้

273
0
สำนักงบประมาณฯ ไฟเขียวเยียวยานมโรงเรียน ภายในวงเงินกว่า 1,167 ล้านบาท เริ่มแจกเด็ก 19 เม.ย.นี้
สำนักงบประมาณฯ ไฟเขียวเยียวยานมโรงเรียน ภายในวงเงินกว่า 1,167 ล้านบาท เริ่มแจกเด็ก 19 เม.ย.นี้

สำนักงบประมาณฯ ไฟเขียวเยียวยานมโรงเรียน ภายในวงเงินกว่า 1,167 ล้านบาท เริ่มแจกเด็ก 19 เม.ย.นี้

สำนักงบประมาณฯ ไฟเขียวเยียวยานมโรงเรียน ภายในวงเงินกว่า 1,167 ล้านบาท เริ่มแจกเด็ก 19 เม.ย.นี้
สำนักงบประมาณฯ ไฟเขียวเยียวยานมโรงเรียน ภายในวงเงินกว่า 1,167 ล้านบาท เริ่มแจกเด็ก 19 เม.ย.นี้

(15 เมษายน 2564) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอน ส่งผลกระทบเศรษฐกิจภาคเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ล่าสุด กรมปศุสัตว์ได้รับหนังสือตอบจากสำนักงบประมาณอย่างไม่เป็นทางการ เรื่อง “โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม” ในการจัดซื้อนมให้เด็กนักเรียน เป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคโคนม

โดยกรมปศุสัตว์จะแจ้งสิทธิการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมร่วมโครงการทราบ ในวันที่ 16 เมษายน 2564 และแจ้งเวียนผลการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายให้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนรับทราบ และวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หน่วยจัดซื้อกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ดำเนินการจัดซื้อทำสัญญาและส่งมอบผลิตภัณฑ์นมในโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ทั้งหมด 4 หน่วยงาน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ทั้งนี้ จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ภายในวงเงินกว่า 1,167 ล้านบาท โดยการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมให้เด็กนักเรียน คนละ 24 กล่อง และจะจัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         866,220,096  บาท
  2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ              256,545,576  บาท
  3. กรุงเทพมหานคร                                         43,405,656  บาท
  4. เมืองพัทยา                                                  831,104  บาท

ข้อมูล : กรมปศุสัตว์
ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ศธ360 องศา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here