แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อนำไปประยุกต์ให้ใช้ได้จริง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อนำไปประยุกต์ให้ใช้ได้จริง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อนำไปประยุกต์ให้ใช้ได้จริง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

จิตวิญญาณความเป็นครูต้องเกิดจาก “ใจ” หรือ “จิตสํานึก” หมายถึง ความศรัทธา และความรักในอาชีพ เป็นผู้เสียสละ มีความอดทน มุ่งมั่น เสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณลักษณะดังกล่าว จะนําไปสู่ “จิตวิญญาณความเป็นครู” หรือครูมืออาชีพ ประกอบด้วย ลักษณะ 3 ประการ 1) แสวงหา ความรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยเน้นเจตนาที่จะให้ผู้ร่วมงานประสบความสําเร็จ ด้วยกัน 2) ความปรารถนาดี เป็นความคิดที่อยู่เหนือระดับเหตุผลและตรรกะ เป็นความคิดที่มา จากจิตวิญญาณหรือจิตใต้สํานึก 3) สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง มุ่งมั่นในการทํางาน และศรัทธา ในผลสําเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พร้อมจะพัฒนาตนเองเพื่อสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อนำไปประยุกต์ให้ใช้ได้จริง ข้อสอบ มีทั้่งหมด ๒๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนนเกณฑ์การผ่าน ๘๐ % (คะแนน)

บทการเรียนรู้ ให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ตามลิงค์นี้ ก่อนทำแบบทดสอบ
ตามลิงค์ ข้างล่าง นี้นะครับ >> https://sites.google.com/wts.ac.th/thamma-online/B003/n2515

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อนำไปประยุกต์ให้ใช้ได้จริง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อนำไปประยุกต์ให้ใช้ได้จริง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ทำแบบทดสอบคลิก

ที่มา : โครงการธรรมะออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้

บทความก่อนหน้านี้ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อเงินกู้ ช.พ.ค.
บทความถัดไปการดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero โดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่