สสวท.ประกาศกำหนดวันสอบ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใหม่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
สสวท.ประกาศกำหนดวันสอบ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใหม่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

สสวท.ประกาศกำหนดวันสอบ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใหม่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

สสวท.ประกาศกำหนดวันสอบ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใหม่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
สสวท.ประกาศกำหนดวันสอบ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใหม่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

1. กำหนดวันสอบใหม่ –> 27 กุมภาพันธ์ 2564 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่ –> 10 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบางสนามสอบ) ประกาศผลสอบ–>> 19 มีนาคม 2564 ในวันสอบขอให้น้องๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศบค. และสนามสอบอย่างเคร่งครัดในวันสอบ หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ และเชิญออกจากห้องสอบทันที

2. เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวภายในประเทศยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาร่วมกันโดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลในครอบครัวของนักเรียน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดสอบทุกคน สสวท. จึงขอยกเลิกการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 โดยพิจารณาตัดสินเหรียญรางวัลจากคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) มีรายละเอียด ตามประกาศด้านล่างค่ะ

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ : Facebook IPST Genius Project

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! แผนบูรณาการ ชั้น ป.1 – ป.6 สำหรับครูและนักเรียน
บทความถัดไปขอเชิญน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายออนไลน์ “เรียนรู้เรื่องความยั่งยืน พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย” วันจัดกิจกรรม 14 กุมภาพันธ์ 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่