กิจกรรม ภาษาไทย..รู้ไว้..ให้อินเทร็นด์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนผดุงนารี

กิจกรรม ภาษาไทย..รู้ไว้..ให้อินเทร็นด์ ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม ภาษาไทย..รู้ไว้..ให้อินเทร็นด์ในวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

คำชี้แจง : ข้อสอบเป็นรูปแบบปรนัยหลายตัวเลือก จำนวน ๒๐ ข้อ
๑. ให้ผู้รับการทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ู ๒. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๖ ข้อขึ้นไป)
๓. จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนผดุงนารี
๔. หากท่านพิมพ์ชื่อไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้เกียรติบัตรมีรายชื่อผิดด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรม ภาษาไทย..รู้ไว้..ให้อินเทร็นด์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนผดุงนารี 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

หลังการทดสอบความรู้ สามารถตรวจสอบเกียรติบัตรได้ที่
shorturl.asia/o7N03

สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนผดุงนารี

บทความก่อนหน้านี้งานสัมนาวิชาการ มีเกียรติบัตรออนไลน์ หัวข้อ “บทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม” วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 โดยวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ฟรี การใช้นิทานเพื่อกระตุ้นความสนใจเด็กพิเศษ วันที่ 9 กันยายน 2564 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสพป.นนทบุรี เขต 1
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่