ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงประมาณ 2566 อบรมวันที่ 7, 8 และ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย สสวท. โดยฝ่าย GLOBE
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงประมาณ 2566 อบรมวันที่ 7, 8 และ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย สสวท. โดยฝ่าย GLOBE

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงประมาณ 2566 อบรมวันที่ 7, 8 และ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย สสวท. โดยฝ่าย GLOBE

สสวท. โดยฝ่าย GLOBE เปิดรับสมัคร “การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงประมาณ 2566” ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM รุ่นที่ 3

เข้ารับการอบรมวันที่ 7, 8 และ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลารับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ -18 ตุลาคม 2565 หรืออาจปิดรับสมัครก่อนหากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวน

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงประมาณ 2566 อบรมวันที่ 7, 8 และ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย สสวท. โดยฝ่าย GLOBE
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงประมาณ 2566 อบรมวันที่ 7, 8 และ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย สสวท. โดยฝ่าย GLOBE 3

เกณฑ์การรับสมัคร

  • โรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 2 คน
  • โรงเรียนนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปใช้ในโรงเรียน โดยอาจจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือนำกิจกรรมการเรียนรู้ไปสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือจัดเป็นกิจกรรมในชมรมสิ่งแวดล้อม วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ และรายวิชา “Independent Study: IS”

การสมัคร

ส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบการสมัคร ทั้ง 2 ช่องทาง ดังนี้

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงประมาณ 2566 อบรมวันที่ 7, 8 และ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย สสวท. โดยฝ่าย GLOBE
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงประมาณ 2566 อบรมวันที่ 7, 8 และ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย สสวท. โดยฝ่าย GLOBE 4
  1. ส่งแบบตอบการรับอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) และการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว ทาง essipst@gmail.com
  2. ลงทะเบียนผ่าน Google form shorturl.at/noqx4 และ QR Code

เวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ -18 ตุลาคม 2565 หรืออาจปิดรับสมัครก่อนหากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวน ดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่ https://globethailand.ipst.ac.th/images/source/ESS2566/3/ESS_Registration_Form_3.pdf

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://globethailand.ipst.ac.th/news_detail.php?nv=116

บทความก่อนหน้านี้ด่วนที่สุด!! ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนครู ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 % ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E- mail โดย สพม.นครพนม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่